در حال بارگذاری ...

فصلنامه شماره 66

تئاتر، هنری است که با فطرت و سرشت انسانی آمیخته است. در هر انسانی انگیزه عمل، حرکت، نمایش، تماشا، و مهم تر از همه ایجاد ارتباط وجود دارد، این عناصر برگرفته از زندگی هستند. ما در حیات روزمره خود بستگی به شرایط و اوقات یا بازیگر هستیم یا تماشاگر، یا بین این دو فضا در حرکتیم. پس تئاتر تنها در صحنه و مکانی خاص رخ نمی دهد بلکه در لحظه به لحظه رفتار و زندگی ما جاری است. شکسپیر نیز زندگی را به صحنه تئاتر تشبیه می کند. به بیانی کامل تر، اگر به زندگی روزمره خود دقیق شویم، درمی یابیم که همه ما عضوی از تئاتر هستیم و اعمال ما گاه جدی می شود و گاه رنگ دراماتیک و صحنه ای می گیرد. در این زمان از خود جدا و با جمع پیوند می خوریم. این جدایی و پیوند، جوهره و اساس هنر نمایش است که تبلور می یابد. وقتی از خانه قدم به بیرون می گذاریم وارد صحنه عظیم زندگی تئاتری می شویم که باید نقش معلم، کارمند، مدیر، رییس، وزیر، خریدار، فروشنده و... بازی کنیم؛ عملی که در خلوت خانه رخ نمی دهد. پس همه انسان ها بازیگر صحنه نمایش

علاقه مندان می توانند در این شماره مقاله های:

  1. «حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی (با تاکید بر نمایشانمه ی اولئانا)» از حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی
  2. «نقش ویدیو پروجکشن در خلق زمان های فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه بر آراء گامبریج در باب زمان» از اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذز، نیلوفر ملک
  3. «بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران» از شهرام حبیب الله زرگر
  4. «تحلیل مهمترین جلوه های روابط زوج در 5 نمایشنامه از دهه ی هشتاد شمسی در ایران» از پروانه احمدی، محمدجعفر یوسفیان کناری
  5. «گفتمان خشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تاکید بر مرده های بی کفن و دفن و گوشه نشینان آلتونا» از مینو ابوذر جمهری، محمدحسین ناصربخت
  6. بازخوانی سلطه به مثابه عروسک شدگی در هملت با سالاد فصل اثر اکبر رادی با استناد به مفهوم سلطه از دیدگاه ماکس وبر» از شیوا مسعودی و زهره بهروزی نیا
  7. «سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران بر اساس نظریات پیر بوردیو» از معصومه نصیری پور و فرح ترکمان

را بخوانند.

.

.

.

علاقمندان و پژوهشگران محترم می توانند چکیده مقالات فصلنامه را از طریق فایل های زیر مطالعه کرده و برای دریافت کامل متن مقالات به سایت  www.magiran.com مراجعه فرمایند.

 
نظرات کاربران