در حال بارگذاری ...
 • مصطفی مختاباد، فاطمه فلاح

  تحلیل زبان شاعرانه ی دو نمایشنامه از بهرام بیضایی

  نمایشنامه‌ی شاعرانه عنوانی است که برای برخی متون نمایشی از جمله آثار بهرام بیضایی به کار برده می‌شود  اما کمتر تحلیل و تعریفی از اینگونه نمایشنامه‌ها ارائه شده است. این مقاله به دنبال روشی مناسب برای تحلیل اینگونه نمایشنامه‌ها و به‌خصوص دو نمایشنامه‌ی تاراج‌نامه و شب هزارویکم اثر بهرام بیضایی است؛ این دو اثر از جدیدترین آثار بهرام بیضایی است که زبان، معنا، موسیقی و نگاه شاعرانه و استعاری دارند. چارچوب نظری‌ای که در این مقاله دنبال شده فرمالیسم و ساختارگرایی به خصوص نظرات شکلوفسکی و یاکوبسن است. به نظر می‌رسد این مبانی به دلیل توجه ویژه به ادبیت و زبان شاعرانه در فرم و محتوا برای تحلیل این‌گونه نمایشنامه‌ها مناسب باشد. مهم‌ترین دستاورد این مقاله تبیین عناصر زبانی شاعرانه‌ی نمایشنامه‌های بهرام بیضایی و تهیه‌ی الگویی منسجم و ساختاری برای تحلیل همه‌جانبه‌ی زبان شاعرانه‌ی اینگونه نمایشنامه‌ها است. بنابراین سطح محتوایی،‌ زبانی و ادبی هر اثر تحلیل می‌شود که منجر به ایجاد زبان شاعرانه شده و سپس عناصر سبکی و ساختاری شاعرانه‌ی هر اثر مشخص خواهد شد. تحلیل این نمایشنامه‌ها به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده.

  واژگان کلیدی: زبان شاعرانه، نمایشنامه‌ی شاعرانه، بهرام بیضایی،‌ تاراج‌نامه، شب هزارویکم
  مطالب مرتبط

  آرزو بابایی، مصطفی مختاباد،محمدرضا شریف زاده

فصلنامه علمی و پژوهشی شماره 65-- ملکه زیبایی لی نین با تاکید بر شاخصه ی خشونت و بر اساس نظریات ژاک لکان
  آرزو بابایی، مصطفی مختاباد،محمدرضا شریف زاده

  فصلنامه علمی و پژوهشی شماره 65-- ملکه زیبایی لی نین با تاکید بر شاخصه ی خشونت و بر اساس نظریات ژاک لکان

  هدف از این مقاله، جستاری روانکاوانه­ بر شخصیت­های زن ( مگ و مورین) درنمایشنامه "ملکه زیبایی­لی­نین" اثر مارتین مک­دونا است. علی­رغم این­که این نمایشنامه یکی از مطرح­ترین آثار نوشته­ شده در ...

  |

  علی رویین ، سید مصطفی مختاباد

پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی ‏راد
 با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در بوطیقای فضا
  علی رویین ، سید مصطفی مختاباد

  پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی ‏راد
  با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در بوطیقای فضا

  پژوهش حاضر با اِعمال رویکرد پدیدارشناسی، در بررسی و تحلیل «مکان»ِ‏های موجود در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی‏راد و قراردادنِ آن به عنوان چهارچوب نظری، سعی در آزمودن و ارزیابیِ توانِ این دیدگاه، به ...

  |

  نظرات کاربران