در حال بارگذاری ...
 • بابک عباسی، شهلا اسلامی، منیره حجتی سعیدی

  بازخوانی آراء سارتر در باب تئاتر و اخلاق: هنرمند و مخاطب به مثابه آفرینندگان ارزش‌های اخلاقی

  در اگزیستانسیالیسمِ سارتر انسان ناگزیر از انتخاب است و با هر انتخاب، ارزش­هایی را برمی­گزیند و در نتیجه اخلاق مورد نظر خود را می­آفریند و با این کار دیگران را نیز به التزام به ارزش­ها و اخلاق ساختة خود دعوت می­نماید. سارتر معتقد است که انسان در حوزة هنر نیز مانند اخلاق در موقعیت آفرینندگی قرار دارد و به همان ترتیب که اخلاق خود را می­سازد به تئاتر و ادبیات شکل می­دهد. او معتقد است هدف غایی این هنرها، و نه هنرهای تجسمی، آن است که این جهان را دوباره تملک نمایند و آن را چنان­که هست در معرض تماشا نهند، اما به صورتی که گویی از آزادی بشر سرچشمه گرفته است. از این منظر است که تئاتر نزد وی همراه و همبستۀ تعهد و التزام و در نتیجه همراه و همبستۀ اخلاق می­شود. ما در این پژوهش در جستجوی نسبت اخلاق و هنر در فلسفۀ سارتر نشان می­دهیم که نزد وی تئاتر رویدادی صرفاً زیبایی­شناسانه نیست بلکه راهنمایی است اخلاقی که قابل تعمیم به جهان واقعی می­باشد. در واقع هنرمند از طریق تئاتر جهان را به مخاطب می­نمایاند و محدودیت­ها و امکانات انسانِ آزاد و مختار را بر صحنة نمایش به تصویر می­کشد و این همه نه فقط به قصد آگاهی مخاطب که به منظور وادار ساختن مخاطب به کنشی آگاهانه و اخلاقی در راستای تغییر جهان صورت می­گیرد. با این­حال نزد این فیلسوف اگزیستانسیالیست هنرمند تنها ابداع­کنندۀ ارزش­های اخلاقی به شمار نمی­آید بلکه تماشاگر تئاتر نیز در ابداع و آفرینش ارزش­ها و اخلاق مورد بحث اثر مشارکت فعالانه­ای دارد.

   

  کلمات کلیدی:

  اگزیستانسیالیسم، سارتر، فلسفة هنر، تئاتر، اخلاق
  مطالب مرتبط

  معصومه نصیری پور، فرح ترکمان

سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هری در ایران بر اساس نظرات پیر بوردیو
  معصومه نصیری پور، فرح ترکمان

  سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هری در ایران بر اساس نظرات پیر بوردیو

  پژوهش حاضر با عنوان " بررسی تئاتر به عنوان میدان هنری در ایران" به بررسی انواع سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین بر اساس نظریه «میدان هنری پیر بوردیو» پرداخته است. روش آن پیمایشی از نوع توصیفی ...

  |

  نظرات کاربران