در حال بارگذاری ...

فصلنامه شماره 67

آیین، یک پدیده استثنایی فرهنگی- هنری است که روایت گر قیل وقال های رمزآمیز و صندوقچه اسرار گفته ها و ناگفته های سرزمین است. واکنشی حسی و زیباشناسانه در زبان و بیان هنری. گونه ای از بازی در پیرامون جامعه با روحی طغیان گر و سنتی. آیین، هنر است چون ذهنی متافیزیکی دارد. با رمزوراز جهان مابعدالطبیعه می آید تا با زمینیان پیوند برقرار کند. وصلتی از جنس شهود و عرفان به زبان نماد، نشانه، تمثیل و نمایش، برای پاسخگویی به نیاز روان آدمی در حیات کسالت بار روزمره. آیین، میانجی مومنی است که در هر دوران با تکیه بر عناصر آن روزگار قادر به خلق مفاهیم تازه است. آیین، میراث معنوی گذشتگان و کهن الگویی است که از تاثیر فرهنگی متداوم، به صورت نهادی اصیل جلوه گر شده است تا منتقل کننده دریافتی عاطفی و مهم تراز همه منطقی به لحاظ فکری، فلسفی و زیباشناسانه به جامعه باشد. در این روند عنصر نمایش به عنوان زبان اصلی آیین، به تصویر و تصور گذشته می پردازد تا به همه یادآور شود؛ حافظه انسان سپری شدنی نیست بلکه گذشته، حال و آ

علا قه مندان می توانند در این شماره مقاله های :

  1. «بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب و نمایشنامه کوهولین با رویکرد روانکاوانه» از مهدی داوری دولت آبادی و رحمت امینی
  2. «تحلیل زبان شاعرانه ی دو نمایشنامه از بهرام بیضایی» از مصطفی مختاباد و فاطمه فلاح
  3. «سایکودرام در زار، مطالعه ی تطبیقی دو شیوه ی درمانی آیین زار (سنتی) و سایکودرام (مدرن)» از میترا خواجه ئیان، محمدرضا خاکی و پرویز آزاد فلاح
  4. «از اسطوره آناهیتا تا آیین گلی گلی بوشهر با نگاهی به دو متن کهن پارسی» از اشرف سلطانی نیا، ناهید ثناگو و مهدی نصیری
  5. «مثال تعزیه و مسئله بازنمایی» از محمد راغب و مهدی فیضی
  6. «بررسی نقش ماکت در طراحی صحنه تئاتر و سینما» از مصطفی مرادیان و فریدون علیاری
  7. «بازخوانی آراء سارتر در باب تئاتر و اخلاق: هنرمند و مخاطب به مثابه آفرینندگان ارزش های اخلاقی» از بابک عباسی، شهلا اسلامی و منیره حجتی سعیدی

را بخوانند.

.

.

علاقه مندان و پژوهشگران محترم می توانند چکیده ی مقالات این شماره را در همین سایت مطالعه بفرمایند و برای دریافت فایل pdf مقالات به نشانی www.magiran.com مراجعه کنند.
نظرات کاربران