در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جلد

جلد

جلد |

محسن حکیمی ، حمیدرضا افشار، فاطمه شاهرودی

مقایسه ی تطبیقی رویکرد لی استراسبرگ، استلا آدلر و سنفورد مایسنر 
در روند تمرینات عملی هدایت بازیگر از درون به بیرون و از بیرون به درون
محسن حکیمی ، حمیدرضا افشار، فاطمه شاهرودی

مقایسه ی تطبیقی رویکرد لی استراسبرگ، استلا آدلر و سنفورد مایسنر
در روند تمرینات عملی هدایت بازیگر از درون به بیرون و از بیرون به درون

خلق شخصیت نمایش در یک تعامل دو سویه بین بازیگر و کارگردان، و ارائه ی آن شخصیت به نحوی باورپذیر به مخاطب به مفهوم هدایت بازیگر است و به دو  شیوه ی مرسوم صورت می گیرد. نخست از درون به بیرون و دوم از بیرون به درون. زندگی ...

مقاله و چکیده |

معصومه علینژاد

هندسه فضا در تئاتر باوهاوس
(با تاکید بر نمایش
معصومه علینژاد

هندسه فضا در تئاتر باوهاوس
(با تاکید بر نمایش"باله سه گانه" اثر اسکار اشلمر)

یکی از مسائل چالش برانگیز درحوزه طراحی صحنه موضوع فضا است. درقرن بیستم تئاتر باوهاوس با نگاهی نو به مساله فضا و ساختار اجرا تعاریف تازه ای را ارائه می دهد. اسکار اشلمر از پیشروان این مکتب است که با طرح نظریه و اجرای شاخص ...

مقاله و چکیده |

علی رویین ، سید مصطفی مختاباد

پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ  گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی ‏راد
 با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در بوطیقای فضا
علی رویین ، سید مصطفی مختاباد

پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی ‏راد
با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در بوطیقای فضا

پژوهش حاضر با اِعمال رویکرد پدیدارشناسی، در بررسی و تحلیل «مکان»ِ‏های موجود در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی‏راد و قراردادنِ آن به عنوان چهارچوب نظری، سعی در آزمودن و ارزیابیِ توانِ این دیدگاه، به ...

مقاله و چکیده |

فصلنامه شماره 63

فصلنامه شماره ۶۳

در جهان امروز یکی از دغدغه های غیر قابل انکار صاحبنظران، محققان، منتقدان ، پژوهندگان و دلسوزان حوزه هنر نمایش سنتی و آئینی اصیلی همانند تعزیه ایرانی، چگونگی و نحوی حفظ و احیاء آن است، چون حیات این پدیده نادر، دیر زمانی است که یا به پایان رسیده است و یا در حالت اغمایی قرار ...

صفحه اصلی,مرور |

پیشینه فصلنامه

پیشینه فصلنامه

فصلنامه تئاتر تنها نشریه علمی – پژوهشی کشور است که به صورت تخصصی در زمینه تئاتر منتشر  می شود. نخستین شماره این فصلنامه سال ۱۳۵۶ منتشر شده و از این ...

درباره نشریه |

تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر فصلنامه: تهران - بلوار کریم خان زند- خیابان آبان جنوبی - کوچه ارشد - پلاک ۱۰ - طبقه دوم - انتشارات نمایش . شماره تماس: ۰۱۲ - ۸۸۹۲۰۳۶۱ / ۸۸۹۴۶۶۶۹ . کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۴۵۱۷ . نشانی الکترونیکی : ft.drama@gmail.com

تماس با ما |

سپیده باقری لویه - ناهید احمدیان

بررسی تطبیقی آرا جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایشنامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا
سپیده باقری لویه - ناهید احمدیان

بررسی تطبیقی آرا جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایشنامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا

امیل دورکیم یکی از نظریه پردازان  برجسته جامعه شناسی است که مطالعاتش در این حوزه سبب شده است این رشته، درشمار یکی از مهم ترین زیر شاخه های علوم انسانی قرار بگیرد. در بخشی ...

مقاله و چکیده |

محمد عارف

مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان ( با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته )
محمد عارف

مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان ( با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته )

مقاله حاضر می کوشد به بررسی تحلیلی و خاستگاه شناختی پنجاه نمایشنامه اجرا شده به قلم پنجاه نمایشنامه نویس بومی لرستان طی پنجاه سال گذشته، از منظر انسان شناسی نمایشی بپردازد. استان لرستان به دلیل همجواری با ...

مقاله و چکیده |

« ۳  ۴ ۵  ۶ »
۱۲ از ۶۶ نتیجه
۴ از ۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰