در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی 68)

فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی ۶۸)

علاقه مندان می توانند در این شماره مقاله های زیر را بخوانند: رابطه نمایشنامه‌های خواندنی با نمایشنامه‌های‌‌‌ایرانی سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷ از منظر مؤلفه‌های درام دایجتیک مارتین پوخنر در ...


فایل pdf فصلنامه تئاتر(شماره 67)

فایل pdf فصلنامه تئاتر(شماره ۶۷)

علا قه مندان می توانند در این شماره مقاله های : «بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب و نمایشنامه کوهولین با رویکرد روانکاوانه» از مهدی داوری دولت آبادی و رحمت امینی «تحلیل زبان شاعرانه ی دو ...


فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی 66)

فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی ۶۶)

علاقه مندان می توانند در این شماره مقاله های: «حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی (با تاکید بر نمایشانمه ی اولئانا)» از حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان ...


فایل pdf فصلنامه تئاتر( شماره ی 65)

فایل pdf فصلنامه تئاتر( شماره ی ۶۵)

علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین " جستاری روانکاوانه بر شخصیت­های زن نمایشنامه ملکه زیبایی­لی­نین با تاکید بر شاخصه­ی خشونت و ...


فایل pdf فصلنامه تئاتر ( شماره ی 64)

فایل pdf فصلنامه تئاتر ( شماره ی ۶۴)

علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین " بررسی شیوه ی نگارش نمایش رائیویی سه بعدی،بر اساس نظریه ی تخیل با مطالعه ی موردی نمایش باینورال"اتاق بازجویی" ...


فصلنامه شماره 63

فصلنامه شماره ۶۳

در جهان امروز یکی از دغدغه های غیر قابل انکار صاحبنظران، محققان، منتقدان ، پژوهندگان و دلسوزان حوزه هنر نمایش سنتی و آئینی اصیلی همانند تعزیه ایرانی، چگونگی و نحوی حفظ و احیاء آن است، چون حیات این پدیده نادر، دیر زمانی است که یا به پایان رسیده است و یا در حالت اغمایی قرار ...


فصلنامه  شماره 62

فصلنامه شماره ۶۲

از میان گونه‌های مختلف ادبیات، درام بدون‌شک جدی‌ترین پدیده‌ای است که زبانی متفاوت دارد. چون در حال جاری است و باید درگیر زندگی و جامعه و محیط اطراف آن باشد. درام به روش خاص خود با جامعه ارتباط بر قرار می‌کند، زیرا درام برای اجراء است، اجراء یعنی تماس و رودررو شدن با مخاطب و ...


فصلنامه شماره 61

فصلنامه شماره ۶۱

تازه ترین شماره  فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر شماره ۶۱ تابستان ۱۳۹۴ منتشر شد :   علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین "بررسی ...


فصلنامه شماره 60

فصلنامه شماره ۶۰

تازه ترین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر شماره ۶۰ بهار ۱۳۹۴ منتشر شد:   علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین "مفهوم عملکرد در ...


۱ ۲ »
۱۲ از ۲۲ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰