در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اعضای هیات تحریریه فصلنامه

اعضای هیات تحریریه فصلنامه

• اعضای هیات تحریریه: • ۱. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه ...


شناسنامه

شناسنامه

صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران مدیر مسئول: مهدی شفیعی سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد اعضای هیات تحریریه: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و ...