در حال بارگذاری ...

فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی 66)

علاقه مندان می توانند در این شماره مقاله های:

  1. «حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی (با تاکید بر نمایشانمه ی اولئانا)» از حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی
  2. «نقش ویدیو پروجکشن در خلق زمان های فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه بر آراء گامبریج در باب زمان» از اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذز، نیلوفر ملک
  3. «بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران» از شهرام حبیب الله زرگر
  4. «تحلیل مهمترین جلوه های روابط زوج در 5 نمایشنامه از دهه ی هشتاد شمسی در ایران» از پروانه احمدی، محمدجعفر یوسفیان کناری
  5. «گفتمان خشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تاکید بر مرده های بی کفن و دفن و گوشه نشینان آلتونا» از مینو ابوذر جمهری، محمدحسین ناصربخت
  6. بازخوانی سلطه به مثابه عروسک شدگی در هملت با سالاد فصل اثر اکبر رادی با استناد به مفهوم سلطه از دیدگاه ماکس وبر» از شیوا مسعودی و زهره بهروزی نیا
  7. «سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران بر اساس نظریات پیر بوردیو» از معصومه نصیری پور و فرح ترکمان

را بخوانند.

.

.

.

علاقمندان و پژوهشگران محترم می توانند چکیده مقالات فصلنامه را از طریق فایل های زیر مطالعه کرده و برای دریافت کامل متن مقالات به سایت  www.magiran.com مراجعه فرمایند.

 
نظرات کاربران