در حال بارگذاری ...
 • مهناز عبدبهزاد

  جایگاه تربیت در نمایشنامه های ویژه ی کودکان و نوجوانان در دهه ی اخیر (سال های 95 - 1385)

  چکیده

  امروزه شیوه‌ی تعلیم و تربیت از رویکرد سنتی و حافظه محور به سمت رویکرد تعلیم و تربیت تأملی و تفکرمحور جهت‌گیری کرده است. در این تحقیق ضمن بررسی نمایشنامه‌ها و متون مهم تأثیرگذار بر روی نمایشنامه‌های کودک و نوجوان به این موضوع پاسخ داده شد که در روند یک دهه اخیر این نمایشنامه‌ها چه اتفاقی افتاده و آیا این نمایشنامه‌ها دارای حداقل تأثیرگذاری تعلیمی روی کودکان و نوجوانان بودند یا خیر و اینک چه رویکردهایی می‌تواند بر بخش‌های آموزشی نمایشنامه‌ها موثر باشند و از انواع شیوه‌های نمایش کدام یک موثر تر از دیگران است. هدف از این پژوهش پاسخگویی به مسائل پیش روی نمایش کودکان و نوجوانان است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات استفاده شده و همچنین به‌عنوان کار عملی نمایشنامه‌ای نگارش گردیده است. در نتیجه این پژوهش مشخص شد که در دهه گذشته نمایشنامه‌ها و به‌طورکلی نمایش در حوزه کودک و نوجوان دارای ضعف‌های متعددی بوده است و تأثیرگذاری آموزشی و تعلیمی چندانی نداشته است.

  واژگان کلیدی: تئاتر، نمایشنامه، کودک و نوجوان، دهه 80.
  نظرات کاربران