در حال بارگذاری ...
 • پیام فروتن‌یکتا / راضیه اسعدزاده

  راهکارهایی برای طراحی و اجرای کارگاه سبز ساخت دکور تئاتر و سینما

  چکیده

  یکی از دغدغه‌های عمده جهان امروز، مسائل زیست‌محیطی است. مسائل عمده و پیچیده‌ای که غالباً در حوزه صنعت و تجارت کلان محلی و جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال توسعه پایدار بدون توجه به زیرمیدان‌های اقتصادی در کنار حوزه‌های فرهنگ و هنر تقریبا راه به جایی نخواهد برد. در همین راستا می‌توان این‌گونه زیرمیدان‌ها و حوزه‌ها را نیز همگام با سایر فعالان عرصه محیط زیست بررسی و آن‌ها را نیز در مسیر توسعه پایدار قرار داد. یکی از عناصر عمده آسیب‌زننده به محیط‌زیست در عرصه تئاتر، کارگاه‌های اجرا و ساخت دکور است. کارگاه‌هایی که همچون کارخانه‌هایی کوچک عمل کرده و از فرایند تولید مشخص برخوردارند. مشکلات زیست‌محیطی‌ای که این‌گونه کارگاه‌ها  به سهم خود  به طبیعت وارد می‌کنند، می‌تواند با راهکارهایی بر اساس توسعه‌ی پایدار به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مقاله تلاش شده است تا براساس برخی دستاوردهای جهانی موجود در زمینه توسعه پایدار و مولفه‌های دوستدار محیط زیست معماری سنتی ایران، راهکارهایی به منظور کاهش چنین معضلاتی در کارگاه‌های دکور پیشنهاد شود. راهکارهایی که چگونگی تولید مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت دکور، چگونگی ایجاد یا بازسازی کارگاه دکور بر مبنای مولفه‌های یاد شده و همینطور چگونگی انتقال و بازیافت اجزاء صحنه تئاتر را شامل می‌شود. بدیهی است این پیشنهادات و راهکارها گام اولیه‌ای است که می‌توان در توسعه و گسترش آن تلاش کرد.

  واژگان کلیدی: توسعه پایدار، محیط زیست، کارگاه دکور، معماری سنتی ایران، تئاتر.
  نظرات کاربران