در حال بارگذاری ...

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 73)

در این شماره شش مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارت است از:

ـ بررسی ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای رونق گردشگری در استان اصفهان (نویسندگان: مریم شکری‌زاده، ندا ترابی‌فارسانی، سجاد باغبان‌ماهر)؛

ـ سنجش انرژی مصرفی در اتودهای بیومکانیک میرهولد با استفاده از فناوری شتاب‌سنجی سه محوره (نویسندگان: علیرضا هایل‌مقدم، مهدی حامدسقایان، مهدی خالقی‌تازجی)؛

ـ نقالی و پنسوری؛ ایستایی و پویایی (مطالعه‌ی تطبیقی دو گونه‌ی نمایشی ایران و کره) (نویسندگان: مجید سرسنگی، نیلوفر زارع)؛

ـ اهداف تربیت در بازی‌های نمایشی (نویسندگان: بهراد باقری، مهرداد رایانی‌مخصوص)؛

ـ چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با استفاده از عناصر میزانسن بر اساس نظریه‌ی حس مکان نوربرگ شولتز (نویسندگان: محمدحسین عابدی، ایرج اعتصام، سیدمصطفی مختابادامری)؛

ـ تقابل کنش حماسی و کنش تراژیک در تراژدی‌های آیسخولوس (نویسنده: عرفان ناظر)
نظرات کاربران