در حال بارگذاری ...
پریسا آب‌تین، مسعود دلخواه

تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون

چکیده

این مقاله درباره‌ی، تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون ( -1941)، طراح دکوراسیون داخلی، مجسمه ساز، معمار، کارگردان تئاتر و یکی از تأثیرگذارترین پیشروان تئاتر معاصر است. ویلسون در جستجوی شکلی از اجرا در قالب «تئاتر تصویری» است. که تمامی عناصر اجرایی به یک اندازه اهمیت داشته باشند، در همین راستا، شکل‌گیری چنین تئاتری با این اندیشه به درک مضاعف فضا در تئاتر و همچنین تأثیر آن به عنوان بخش کاملی از عناصر طراحی برای شناخت هرچه بیشتر کار کارگردان/ طراح صحنه ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی روند شکل‌گیری تئاتر با محوریت فضا، طراحی صحنه، چگونگی تأثیر آن بر میزانسن و نحوه‌ی برخورد با بازیگر به عنوان بخشی از فضای طراحی شده‌ است.

در نتیجه این پژوهش سعی دارد به تعریف و درک جدیدی از مفهوم فضا و طراحی صحنه و میزانسن که مجموعه‌ی عناصر طراحی در آثار ویلسون هستند، دست پیدا کند.

 

واژگان کلیدی: فضا، طراحی صحنه، میزانسن، رابرت ویلسون، تئاتر تصویری.
نظرات کاربران