در حال بارگذاری ...
پیام فروتن یکتا

کووید 19 و کشف قالبی تازه در تئاتر آنلاین: IGTV Drama

چکیده

با ظهور پاندمی کووید 19، بسیاری از مشاغل دستخوش تحولات بنیادین شدند. تعطیلی و محدودیت های مختلف، غالب حرفه های اجتماعی را به تعطیلی کشاند. از جمله این مشاغل، تئاتر و هنرهای نمایشی است. به واسطه شیوع هرچه بیشتر این بیماری، تمام سالن های تئاتر تعطیل شده و هنرمندان عرصه تئاتر خانه نشین شدند. در این میان، بسیاری از موسسات تئاتری و هنرمندان، به منظور استمرار فعالیت های خود و همچنین ادامه حیات تئاتر، مبادرت به برگزاری جشنواره های مختلف تئاتری – تحت عنوان "تئاتر آنلاین" – کردند. جشنواره هایی که همچنان فعال بوده و به کار خود ادامه می دهند.

آن چه در این میان مغفول مانده، استفاده از عبارت "تئاتر آنلاین" است. این در حالی است که در تمام این گونه "ارائه" آثار که کاملا موبایل محور هستند، عدم تطابق فرم با محتوا به چشم می خورد. تمام آثار نمایشی در قالب قاب افقی به تصویر کشیده شده و می شوند؛ در حالی که فرمت رایج قاب در تلفن های همراه و تبلت ها، عمودی است. بدین ترتیب، نوعی ناهمگونی میان قاب ارائه و محتوای آن به چشم می خورد.

این نوشتار تلاش دارد تا شیوه تازه ای در تولید و ارائه آثار نمایشی موبایل محور و آنلاین ارائه کند. شیوه ای که مبتنی بر قاب 9:16 IGTV بوده و می تواند به حذف حواشی اثر، نظیر کپشن ها، نوارهای سیاه، کوچکی تصویر و ... منجر شود. طبعا دستیابی به این هدف، باید روش های تولید اثر نمایشی نیز تغییر یافته و خود را با قاب جدید و ویژگی های تلفن های همراه هوشمند هماهنگ سازند. در همین راستا، پیشنهاداتی که در این مقاله ارائه شده اند، می توانند به هنرمندان عرصه تئاتر موبایل محور، یاری رسانده و باعث شوند آثار متفاوت و جذاب تری در معرض تماشای مخاطبان قرار گیرند. این نوشتار در چهارچوب پژوهش علمی کاربردی تهیه و برای نگارش آن از منابع مکتوب اعم از کتاب ها، مقالات و خبرگزاری های معتبر بین المللی استفاده شده است.  

واژگان کلیدی

IGTV Drama، تئاتر آنلاین، تلفن همراه، اینستاگرام، کووید 19، ارگونومی
نظرات کاربران