در حال بارگذاری ...

فصلنامه شماره 62

از میان گونه‌های مختلف ادبیات، درام بدون‌شک جدی‌ترین پدیده‌ای است که زبانی متفاوت دارد. چون در حال جاری است و باید درگیر زندگی و جامعه و محیط اطراف آن باشد. درام به روش خاص خود با جامعه ارتباط بر قرار می‌کند، زیرا درام برای اجراء است، اجراء یعنی تماس و رودررو شدن با مخاطب و تماشاگر، درواقع درام باید تماشایی باشد تا تماشاگر داشته باشد. برای درک واقعی درام باید واقعیت تئاتر را بشناسیم. تئاتر در مفهومی یعنی دیدن، آنهم دیدن و مشاهده کردن یک رویداد. رویدادی که در آن شخصیت در اجرای مورد‌قبول جامعه، به تفسیر انسان و جهان پیرامونش می‌پردازد، پس تئاتر با جامعه شکل می‌گیرد و با آن تغییر می کند. برای شناخت هر جامعه‌ای می توان به تئاتر آن جامعه رجوع کرد و با قرائت آن به شناختی از آن جامعه دست یازید و ازسویی‌دیگر برای تشخیص حضور تئاتر در جامعه، باید دید تئاتر ازنظر فیزیکی و فرهنگی در کدامین ساحت آن جامعه قرار دارد و نسبت آن با جامعه چیست. در یونان، نمایش عنصری مقدس بود، یعنی نمایش بخشی از فعالیت مذهب

 

علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین " رمزگشایی ازیک تناقض(چگونگی تبلور یوگای کلاسیک و مدرن در تئاتر گروتفسکی) " نوشته " عاطفه حسینی  ، مهدی حامد سقایان " ، " تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران " نوشته " مهرداد رایانی مخصوص " ،" باز شناسی تاریخی تئاتر لرستان از منظر قوم پژوهی(تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته) " نوشته " محمد عارف " ، " بررسی تطبیقی آرا جامعه شناختی امیل دورکیم (در دو نمایش نامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا) " نوشته " سپیده باقری لویه  ، ناهید احمدیان " ، " ریختارنمایشی سیاه‌بازی " نوشته " مریم نعمت طاووسی " ، " بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی دربوشهر " نوشته " جـــواد جمیری ، عزت دیره " ، " مطالعه‌ای بر ساختار مونولوگ با تکیه بر مفهوم «مطلق زبان»  فردینان دو سوسور" نوشته " امین حیدری "  بخوانند.

 

 

علاقمندان و پژوهشگران محترم می توانند چکیده مقالات فصلنامه را از طریق فایل های زیر مطالعه کرده و برای دریافت کامل متن مقالات به سایت  www.magiran.com مراجعه فرمایند.
نظرات کاربران