در حال بارگذاری ...

داوران فصلنامه

 1.   فرهاد ناظرزاده‌کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) 
 2. سیدمصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
 3. محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 4. محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 5. فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 6. مهدی حامدسقایان (استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
 7. بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 8. مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
 9. نصرالله قادری (پژوهشگر)
 10. یعقوب آژند (استاد، دانشگاه تهران)
 11. محمدحسین ناصربخت (استادیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 12. اردشیر صالح‌پور
 13. حمیدرضا افشار (استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 14. محمدعلی خبری
 15. مهدی نصیری
 16. عطاالله کوپال (دانشیار، دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج)
 17. قطب الدین صادقی
 18. بهرام جلالی‌پور (استادیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 19. حسین فرخی (استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 20. شیوا مسعودی (استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 21. احمد جولایی
 22. پیام فروتن (استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 23. روح الله جعفری
 24. رفیق نصرتی
 25. شیرین بزرگمهر (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 26. رحمت امینی(استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 27. ناصر آقایی (استادیار، گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 28. اسماعیل شفیعی (استادیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 29. محمد عارف (دانشیار، دانشکده‌ی هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران)
 30. میترا علوی طلب (استادیار دانشگاه دامغان)
نظرات کاربران