در حال بارگذاری ...

پیشینه‌ی فصلنامه

فصلنامه‌ی تئاتر تنها نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی کشور است که به صورت تخصصی در زمینه‌ی تئاتر منتشر  می‌شود. نخستین شماره‌ی این فصلنامه سال 1356 منتشر شده و از این تاریخ تاکنون همه‌ی شماره‌های این نشریه به گستره‌ی پژوهش و تحقیق در زمینه‌ی تئاتر اختصاص داشته است و به صورت متوالی به چاپ رسیده است.

فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی تئاتر در ایران به استناد مجوز شماره: 124/3434 به تاریخ: 8/7/88 اداره کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود. این نشریه از شماره‌ی 45 (تابستان 1390) با سردبیری سیدمصطفی مختاباد و اعضای هیأت مدیره شامل فرهاد ناظرزاده‌کرمانی، محمود عزیزی، سیدمصطفی مختاباد، محمدباقر قهرمانی، فرزان سجودی، مهدی حامدسقایان و بهروز بختیاری و به مدیریت اجرایی مهدی نصیری انتشار به صورت منظم و طبق ضوابط و معیارهای نشریات علمی پژوهشی را در دستور کار قرار داد و همزمان درخواست دریافت مجوز علمی ـ پژوهشی را هم به کمیسیون ارزشیابی نشریات وزارت علوم ارائه کرد. پس از انتشار منظم فصلنامه براساس ضوابط و معیارهای علمی مصوب آیین‌نامه کمیسون نشریات علمی – پژوهشی وزارت علوم و بررسی این کمیسیون فصلنامه‌ی تئاتر بر اساس مجوز شماره‌ی 3/18/137232 مورخ 18/7/93 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از شماره‌ی 56 (بهار1393) درجه علمی ـ پژوهشی را دریافت کرد.

فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی تئاتر از زمان دریافت مجوز وزارت علوم تاکنون از شماره 56 تا شماره 71 (زمستان 96) توانسته در 16 شماره به صورت مستمر و پیوسته منتشر شود و در این مدت 114 مقاله‌ی علمی و پژوهشی در این نشریه منتشر شده است. فصلنامه‌ی تئاتر همچنین پس از سه سال انتشار منظم به صورت علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه شده است.

این نشریه از قوانین COPE پیروی می‌کند.

این نشریه در پایگاه Sid و ISC نمایه می‌شود.
نظرات کاربران