در حال بارگذاری ...

فایل pdf فصلنامه تئاتر ( شماره ی 64)

علاقمندان میتوانند در شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر مقالاتی با عناوین " بررسی شیوه ی نگارش نمایش رائیویی سه بعدی،بر اساس نظریه ی تخیل با مطالعه ی موردی نمایش باینورال"اتاق بازجویی" " نوشته  "هدی فلاح ، شهرام گیل آبادی ، حمیدرضا افشار  " ، " مطالعه تطبیقی دو کاراکتر شاخص تاریخ نمایش ایران و ترکیه: پهلوان اکبر و قره گز" نوشته " فهیمه میرزاحسین " ،" بررسی وضعیت نشر کتاب های مرتبط با تئاتر مقاومت درایران(باتاکید بر چاپ آثار دهه های 80و90خورشیدی) " نوشته "  مهدی حامد سقایان " ، " بازنمایی تروماتیکی تراژدی نو در قاب تئاتر پست دراماتیک " نوشته "نیوشا ستاری ، کامران سپهران " ، " بازآفرینی ادبیات داستانی ایران در ادبیات دراماتیک جهان با نگاه ویژه به قاضی حمص ،دیوان بلخ و دلپاتس(سندباد)در تاجر ونیزی ویلیلم شکسپیر" نوشته " محمد شهبازی ، سمیه آورند " ، " خوانش فراواقعگرایی تعزیه درویش ،موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین از منظر زمان و مکان " نوشته " سیدعلی عسگری ؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی ،احمد جولایی " ، " بررسی تطبیقی شیوه اجرایی نقالی بزم و عشق و مطالعه موردی نقل سهراب کشی و نقل بیژن و منیژه با اجرای مرشد ترابی" نوشته " زینب خسروی ، اصغر فهیمی فر "  بخوانند.
نظرات کاربران