فایل pdf فصلنامه تئاتر (شماره ی 68)

علاقه مندان می توانند در این شماره مقاله های زیر را بخوانند: رابطه نمایشنامه‌های خواندنی با نمایشنامه‌های‌‌‌ایرانی سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷ از منظر مؤلفه‌های درام دایجتیک مارتین پوخنر در نمایشنامه چشم دربرابر چشم نوشته غلامحسین ساعدی همکاری متقابل کارگردان، دراماتورژ و تماشاگر/ مخاطب در شکل گیری میزانسن رفتارشناسی فضا در طراحی صحنه شهری برای اجرای نمایش های محیطی با تاکید بر میدان نقش جهان اصفهان شناخت و دریافت نشانه های تصویری در تئاتر از دیدگاه نشانه شناسی اهمیت اشیاء در تبدیل فضای روایی به نمایشی در آثار رادی (با تاکید بر نمایشنامه های دهه ۶۰ و ۷۰) کورنگاری معنایی و سایه نگاری قدرت: مساله ی هرمنوتیک در نمایشنامه های صحنه هایی از اجرای یک اثر از هاوارد بارکر واکاوی تاثیر روان-جامعه شناختی «داغ ننگ» بر شخصیت های آژاکس و مده آ  

Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30