زهره بهروزی نیا

بازخوانی انیمیسم بر جان بخشی عروسک بر اساس نظریه ادوارد برنت تیلور

چکیده ادوارد برنت تیلور یکی از انسان شناسان اهل بریتانیا می باشد که به عنوان بنیان گذار انسان شناسی فرهنگی نیز شناخته می شود. بر اساس مهمترین نظریه ی او، «انیمیسم» ریشه و جوهره ی اصلی دین می باشد که پایه های اعتقادی بشر را تا به امروز تشکیل می دهد. از طرفی بازی دهندگی عروسک نیز که در انواع نمایش های عروسکی یکی از ارکان مهم این هنر جادویی به شمار می رود، بر اساس باور و تخیل بازی دهنده در جان بخشی عروسک شکل گرفته و تأثیر خود را بر پایه ی اعتقاد به جان انگاری، بر روی مخاطب خود می گذارد. در این پژوهش سعی برآن است تا  با بررسی مفهوم «انیمیسم» و قوانین مطرح شده آن توسط تیلور، به تأثیر آن درکیفیت جان انگاری و جان بخشی عروسک پرداخته شود. فرضیه تحقیق براین اساس است که: «انیمیسم» انسان اولیه، پایه و اساس جان گرفتن عروسک است که بر اساس نظریه ی تیلور از ابتدای آفرینش وجود داشته و امروزه این مفهوم در شکل جان بخشی عروسک مشاهده می گردد و بر روی کیفیت بازی دهندگی تأثیر می گذارد. همچنین پرسش اصلی این پژوهش این است که  آیا «انیمیسم» انسان اولیه  همان جان بخشی عروسک  در دنیای معاصراست و چه تأثیری بر روی آن دارد؟ این مقاله بر اساس پژوهش های انجام گرفته توسط پژوهشگران دینی و تئاتر عروسکی،  ابتدا به تعریف انیمیسم، شکل گیری بت ها و حرکت بخشی آن ها پرداخته و سپس خاستگاه عروسک و تغییربت ها به آن ها بر اساس قانون الگوی تکامل تیلور بررسی می گردد. در پایان با مقایسه ی بازی دهنده ی عروسک و جان دهنده به بت ها، نقش جان انگاری اشیا توسط انسان های اولیه با اتکا بر نظریه ی "انیمیسم" تیلور در بازی دهندگی عروسک اثبات می گردد.   واژگان کلیدی: خاستگاه عروسک، انیمیسم، ادوارد تیلور، بازی دهندگی عروسک
مطالب مرتبط

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 76)

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 76)

|

لیلا سروندی، شمس الملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی

مفهوم مخاطب در آثار ماریا آبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شمس الملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی

مفهوم مخاطب در آثار ماریا آبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوپونتی

چکیده مارینا آبراموویچ، هنرمند یوگسلاوی تبار در حوزه هنر مفهومی است که از اوایل۱۹۷۰ ...

|

امیررضا دیلمانی، محمدجعفر یوسفیان کناری

مطالعه ی سنت و مدرنیته در نمایشنامه های باستان گرا از 1300 تا 1320 (با رویکردی جامعه شناسانه)
امیررضا دیلمانی، محمدجعفر یوسفیان کناری

مطالعه ی سنت و مدرنیته در نمایشنامه های باستان گرا از 1300 تا 1320 (با رویکردی جامعه شناسانه)

چکیده این مقاله قصد دارد تا به وسیله‌ی اقتباس یک الگوی نمایشی از مفاهیم مربوط ...

|

مریم مافی، مهدی کشاورزافشار

تحلیل نشانه شناختی کارکردهای ارتباطی ـ تبلیغی پوستر تئاتر در ایران (نمونه ی موردی: پوسترهای تئاتر دهه ی سی شمسی)
مریم مافی، مهدی کشاورزافشار

تحلیل نشانه شناختی کارکردهای ارتباطی ـ تبلیغی پوستر تئاتر در ایران (نمونه ی موردی: پوسترهای تئاتر دهه ی سی شمسی)

چکیده: دهه سی شمسی در ایران هم از نظر تحولات تئاتر و هم ازجهت تاریخ پوستر تئاتر اهمیت ...

|

مهدی جاویدشاد

اقتباس و اعتراض: طبیعت زدایی و برساخت گرایی پسامدرن در «لیر» ادوارد باند
مهدی جاویدشاد

اقتباس و اعتراض: طبیعت زدایی و برساخت گرایی پسامدرن در «لیر» ادوارد باند

چکیده مقاله‌ی پیش رو نمایشنامه‌ی لیر (1971) نوشته‌ی ادوارد باند را در نقش یک ...

|

محمود عزیزی، سمیرا سادات رنجبران طباطبایی، حامی علیزاده

مطالعه ی اصول بداهه پردازی بر اساس نظریه ی اجرا و چگونگی آن در تئاتر نان و عروسک
محمود عزیزی، سمیرا سادات رنجبران طباطبایی، حامی علیزاده

مطالعه ی اصول بداهه پردازی بر اساس نظریه ی اجرا و چگونگی آن در تئاتر نان و عروسک

چکیده: در تئاتر، بداهه‌پردازی برای آموزش هنرجویان یا روی صحنه بردن نمایشنامه‌ای ...

|


Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30