فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 74)

در شماره‌ی ۷۴ شش مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتند از: ـ چگونگی خلق فضاهای فیزیکی و عاطفی در مولتی‌مدیای «یک نامه‌ی عاشقانه»/ نویسندگان: سیامک احمدی‌سوادکوهی/ امیر دژاکام؛ ـ بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره‌ی درونی نمایش در پوسترهای تئاتر میشل باتوری با رویکرد نشانه‌شناسانه/ نویسنده: سام ایزدی‌خالق‌آبادی؛ ـ مبارک و کاراگز: افول و شکوفایی مطالعه‌ی تطبیقی حضور دو شخصیت عروسکی در ایران و ترکیه/ نویسنده: سپیده نورائی؛ ـ کنکاشی در شکل‌گیری گروه تئاتر آناهیتا و تأثیر آن بر تئاتر ایران (۱۳۴۳ ـ ۱۳۳۷)/ نویسندگان: مریم رحیمی/ روح‌الله جعفری؛ ـ نگاهی تاریخی بر دوران فعالیت تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر وضعیت تئاتر کشور بین سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۷ شمسی/ نویسندگان: آهو تعلیمی و ناصر آقایی؛ ـ مناسبات بینامتنی میان جغرافیای فرهنگی و ادبیات دراماتیک با نگاهی ویژه به موضوع خشونت در تی‌اس‌تیز سنکا/ نویسنده: سعید یزدانی شماره‌ی ۷۴ فصلنامه‌ی تئاتر در پاییز ۱۳۹۸ و با بهای ده‌هزار تومان برای علاقه‌مندان حوزه‌ی تئا‌تر منتشر و توزیع شده است.