سارا عالم، وحید وزیری، علی رضایی‌شریف

نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)

چکیده   از دیرباز نمایش‌های آیینی نقش مهمی در ارتقا فرهنگ و هویت افراد جامعه داشته است و از آنجا که تمامی رفتارهای آیینی صورتی نمایشی دارند برای جلوه و نشان دادن این صورت‌های نمایشی نیاز به فضاهایی مناسب و باکیفیت است تا بتوان در انتقال محتوای آن به مخاطب موفقیت‌آمیز باشد. لیکن با توجه به اهمیت مخاطب در حوزه نمایش و خصوصاً نمایش‌های آیینی که با مخاطب در ارتباط مستقیم بوده در این تحقیق برای طراحی فضاهای نمایش و میزان رضایتمندی افراد از کیفیت فضای نمایش از مخاطبان استفاده‌شده تا با بهره‌گیری از نظرات آنان بتوان کیفیت فضاهای نمایش را درخور شأن و رضایت مخاطبان ارتقا داد. این تحقیق از نوع کاربردی و هدف آن بررسی دیدگاه‌های مخاطبان در رابطه با نوع و کیفیت فضاهای نمایش خصوصاً نمایش‌های آیینی است. ابتدا با مصاحبه با افراد متخصص حوزه هنر و نمایش و همچنین متخصصان حوزه طراحی و معماری اطلاعات و معیارهای اصلی طراحی استخراج گردید سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی به تعداد ۷۵۰ نفر از شهروندان اردبیل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که فضاهای نمایشی روباز، موقعیت قرارگیری، تلفیقی از معماری سنتی و مدرن، تلفیق مصالح سنتی و مدرن، محتوای نمایش و سایر عوامل محیطی در میزان رضایتمندی افراد از فضاهای نمایشی نقش مؤثری دارد. استفاده از این ایده‌ها در ساخت و حتی بازسازی فضاهای نمایش باعث می‌شود کیفیت این‌گونه فضاها ارتقا یابد و همین امر در حفظ، پیشرفت و انتقال نمایش‌های آیینی سنتی به آیندگان مؤثر باشد.   واژه‌های کلیدی: نمایش آیینی، فضای نمایش، محتوا، رضایتمندی.
مطالب مرتبط

محمد علی خبری، مهدی جوزی

کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی (ع)
محمد علی خبری، مهدی جوزی

کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی (ع)

چکیده قصه ها و داستان های قرآن کریم دارای جنبه های نمایشی (درام) بوده و می توان آنها ...

|

محمدحسین ناصربخت

دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
(بررسی تاثیر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحولات مجالس تقلید در دوره ی پهلوی)
محمدحسین ناصربخت

دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
(بررسی تاثیر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحولات مجالس تقلید در دوره ی پهلوی)

چکیده پژوهش  حاضرباتوجه به ضرورت بررسی تحلیلی سیرتکوین نمایش های سنتی ایرانی ، تاثیرات ...

|

پریسا آب‌تین، مسعود دلخواه

تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون
پریسا آب‌تین، مسعود دلخواه

تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون

چکیده این مقاله درباره‌ی، تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون ( ...

|

سارا نوری،  محمدرضا شریف زاده

اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه‌پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ
سارا نوری، محمدرضا شریف زاده

اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه‌پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ

چکیده: آستین وانگ، طراح صحنه تئاتر تایوانی در استفاده از یک رویکرد حداقلی در ایجاد ...

|

محمد هاشمیان،  نرگس یزدی

راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت
محمد هاشمیان، نرگس یزدی

راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت

چکیده وحشت یکی از پرمخاطب‎ترین ژانرهاست که ریشه‎ای ...

|

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 77)

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 77)

|