محمد هاشمیان، نرگس یزدی

راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت

چکیده وحشت یکی از پرمخاطب‎ترین ژانرهاست که ریشه‎ای تاریخی در ادبیات دارد و از بدو به‎وجود آمدن سینما حضوری جدی و چشمگیر داشته است. تئاتر نیز سعی کرده پابه‎پای سینما حرکت کند، گرچه سینما به مدد تکنولوژی‎های بیشتر همیشه پیشی گرفته است. وحشت در طی سال‎ها همواره با تمهیدات جدیدی در اجرا روبه‎رو بوده است که باعث شده مخاطبان بیشتری پیدا کند. مقاله‎ی حاضر به منظور بررسی راهکارهای عملی برای طراحی نور تئاتر وحشت انجام گرفته است. وحشتِ مورد نظر، وحشتِ روحی - روانی است که عامل پیدایش آن نیروهای متافیزیکی ( روح، شیطان و ... ) است. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. اطلاعات و داده‎های پژوهش با استفاده از روش‎های کتابخانه‎ای نظری و مشاهده جمع‎آوری شد. هدف اصلی یافتن و پیشنهاد راه‎هایی برای نشان دادن نیروهای متافیزیکی و به وجود آوردن دلهره و ترس در مخاطب با استفاده از طراحی نور است. خلاصه‎ی یافته‎ها و نتایج حاصل از پژوهش عبارت اند از: انتخاب صحیح نمایشنامه که در آن موضوعی برای وحشت وجود داشته باشد، ایجاد فضای تعلیق و بکارگیری عوامل محیطی، ایجاد سیر صعودی از ناآگاهی به شناخت، دلهره، ترس، وحشت و سپس حفظ فضای ترس، استفاده‎ی درست از مبانی و عناصر طراحی، خط، فرم، رنگ. واژه‎های کلیدی:  طراحی نور، تئاتر وحشت، عناصر وحشت، ژانر وحشت
مطالب مرتبط

محمد علی خبری، مهدی جوزی

کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی (ع)
محمد علی خبری، مهدی جوزی

کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی (ع)

چکیده قصه ها و داستان های قرآن کریم دارای جنبه های نمایشی (درام) بوده و می توان آنها ...

|

محمدحسین ناصربخت

دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
(بررسی تاثیر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحولات مجالس تقلید در دوره ی پهلوی)
محمدحسین ناصربخت

دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
(بررسی تاثیر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحولات مجالس تقلید در دوره ی پهلوی)

چکیده پژوهش  حاضرباتوجه به ضرورت بررسی تحلیلی سیرتکوین نمایش های سنتی ایرانی ، تاثیرات ...

|

پریسا آب‌تین، مسعود دلخواه

تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون
پریسا آب‌تین، مسعود دلخواه

تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون

چکیده این مقاله درباره‌ی، تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون ( ...

|

سارا نوری،  محمدرضا شریف زاده

اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه‌پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ
سارا نوری، محمدرضا شریف زاده

اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه‌پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ

چکیده: آستین وانگ، طراح صحنه تئاتر تایوانی در استفاده از یک رویکرد حداقلی در ایجاد ...

|

سارا عالم، وحید وزیری، علی رضایی‌شریف

نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)
سارا عالم، وحید وزیری، علی رضایی‌شریف

نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)

چکیده   از دیرباز نمایش‌های آیینی نقش مهمی در ارتقا ...

|

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 77)

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 77)

|