نیلوفرزارع، اعظم راودراد

بررسی جامعه‌شناسانه‌ی نمایشنامه‌ی آهسته‌ با گل سرخ اثر اکبررادی با تکیه بر آرای لوسین گلدمن

چکیده: از نظر لوسین گلدمن قصه نه بازتاب ساده‌ی اجتماعی، بلکه شکل هنری همان مسائل اجتماعی است. اثر هنری در پیوند با مسائل اجتماعی و سیاسی از فردیت هنرمند فراتر می رود و او را در ساختار کلیِ جامعه ای قرار می دهد که در آن زیست و معنایش را از آن اخذ می کند. روش گلدمن که ساختگرایی تکوینی نام دارد به بررسی منش تاریخی- اجتماعی دلالت‌های اثر هنری می پردازد تا سویه های اجتماعی و سیاسی اثر هنری برای خواننده آشکار می گردد. رویکرد اصلی پژوهش بر مبنای نقد ساختگرایی تکوینی نمایشنامه ی آهسته با گل سرخ  است و فرضیه ی مقاله این است که از طریق ساختارگرایی تکوینی می توان به ابعاد اجتماعی و سیاسی اثر هنری پی برد و درام را با حوزه های دیگر دانش اجتماعی و سیاسی پیوند زد. از همین رو آنچه که در این مقاله به عنوان مسئله و به تبع آن پرسش تحقیق، مطرح می شود این است که اگر اثر هنری را در متن اجتماعی و سیاسی ای که در آن پدید آمده مورد خوانش قرار دهیم، آیا ابعاد اجتماعی و سیاسی آن و همچنین کارکرد نمادین شخصیت ها می تواند برای خواننده آشکار شود؟ بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی اثر هنری می تواند خواننده و نیز هنرمندانی که در تلاش برای اجرایی کردن نمایشنامه هستند را به سوی لایه های غیردراماتیک اثر هنری هدایت سازد و همچنین می تواند برای بازنویسی و روزآمد کردن اثر هنری راهگشا باشد و در حیطه‌ی اجرا نیز کمک کننده باشد تا لایه‌های پنهان اجتماعی و سیاسی اثر و بعد دیگری از درام سیاسی ایران آشکار گردد. این مقاله می خواهد راهکاری برای فهم وجوه اجتماعی و سیاسی درام ایران را ارائه دهد و از همین رو توجه به نظریه ی ساختارگرایی تکوینی گلدمن را برای گشایش این راه، راهگشا می داند. واژگان کلیدی: لوسین گلدمن، ساختگرایی تکوینی، اکبررادی، آهسته با گل سرخ
مطالب مرتبط

پیام فروتن یکتا، مولود رضوانی

نقش واقعیت مجازی و افزوده در طراحی صحنه تئاتر
آیا فناوری دیجیتال باعث ارتقاء و رشد تئاتر و صحنه پردازی آن می شود؟
پیام فروتن یکتا، مولود رضوانی

نقش واقعیت مجازی و افزوده در طراحی صحنه تئاتر
آیا فناوری دیجیتال باعث ارتقاء و رشد تئاتر و صحنه پردازی آن می شود؟

چکیده تئاترو هنرهای نمایشی در طول تاریخ رسمی 2500 ساله خود همواره دستخوش تغییر و تحولات ...

|

عطاالله کوپال، صبوره رنگرز

«شخصیت‏ پردازی غیرِمستقیمِ» ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره‌ی «الکترا»
(در تراژدی‌‏های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)
عطاالله کوپال، صبوره رنگرز

«شخصیت‏ پردازی غیرِمستقیمِ» ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره‌ی «الکترا»
(در تراژدی‌‏های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)

چکیده: آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید، سه تراژدی‏نویس برجستۀ یونان، هر یک، ...

|

فاطمه (آتوسا) راستی یگانه

مطالعه‌ی رویکرد انتقادی و اصلاح‌گرایانه‌ی درام گروتسک در نمایشنامه‌ی «بر پهنه‌ی دریا» اسلاومیر مروژک
فاطمه (آتوسا) راستی یگانه

مطالعه‌ی رویکرد انتقادی و اصلاح‌گرایانه‌ی درام گروتسک در نمایشنامه‌ی «بر پهنه‌ی دریا» اسلاومیر مروژک

چکیده هنر گروتسک با اعوجاج مضمون، فضاسازی عجیب و غریب، هجو رفتار، هزل ارتباطات ...

|

رضا دادویی، دکتر یعقوب آژند، دکتر حمیدرضا بُسحاق

مفهوم هویت در نمایشنامه‌ی «آی با کلاه، آی بی کلاه» اثر غلامحسین ساعدی
از منظر تئوری بازتاب
رضا دادویی، دکتر یعقوب آژند، دکتر حمیدرضا بُسحاق

مفهوم هویت در نمایشنامه‌ی «آی با کلاه، آی بی کلاه» اثر غلامحسین ساعدی
از منظر تئوری بازتاب

چکیده: هنر و ادبیات هر دوره با زمینه‌هاى اجتماعى خود پیوندى ناگسستنى دارند و تحول ...

|

حسن ذوالفقاری، مسلم نادعلی‌زاده

مطالعه‌ی تعزیۀ زنانه؛ نخستین تجربه‌های نمایش زنان ایرانی
حسن ذوالفقاری، مسلم نادعلی‌زاده

مطالعه‌ی تعزیۀ زنانه؛ نخستین تجربه‌های نمایش زنان ایرانی

چکیده: در این مقاله به نقش زنان در آغاز شکل‌گیری تعزیه در محافل خصوصی و زنانه پرداخته شده است. فرضیه‌ی ...

|

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 78)

فایل pdf فصلنامه‌ی تئاتر (شماره‌ی 78)

|