از تاریخ
 تا تاریخ
 
بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

اجرا های روزپایانی آثار قهوه خانه نمایش های ایرانی در نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در عمارت کاظمی اجرا شد. عکس:میلاد میرزا علی

جنگنامه غلامان

جنگنامه غلامان

جنگنامه غلامان-کارگردان:محسن حسینی-عکاس:سیامک زمردی مطلق-مکان:تئاتر شهر ،سالن قشقایی

شوشی

شوشی

شوشی-کارگردان:مصطفی دهشت-عکس:جمال میرزایی-مکان:محوطه تئاتر شهر

مشترک مورد نظر

مشترک مورد نظر

مشترک مورد نظر -کارگردان:سمیه مهری-عکس:جمال میرزایی-مکان:محوطه تئاتر شهر

قیش بازی

قیش بازی

قیش بازی-کارگردان:محمد رضا جعفری لفوت-عکس:جمال میرزایی-مکان:محوطه تئاتر شهر

بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

اجرا های روزسوم آثار قهوه خانه نمایش های ایرانی در نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در عمارت کاظمی اجرا شد. عکس:میلاد میرزا علی

بازرس

بازرس

بازرس-کارگردان:شهرام مسعودی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهار سو

هفت خوان رستم

هفت خوان رستم

هفت خوان رستم-کارگردان:بهاره جهاندوست-عکس:رز ارغوان-مکان:تالارهنر

باباکرم

باباکرم

باباکرم-کارگردان:وحید شاهینی-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکات:تماشاخانه سنگلج

به دنبال بخت

به دنبال بخت

به دنبال بخت-کارگردان:احمد دهقان-عکس:سیامک زمردی مطلق-مکان:تئاتر شهر،کارگاه نمایش

نازگل

نازگل

نازگل-کارگردان:میثم یوسفی-عکس:سیامک زمردی مطلق-مکان:تئاتر شهرسالن قشقایی

کارنامه بندار بیدخش

کارنامه بندار بیدخش

کارنامه بندار بیدخش-کارگردان:جواد صداقت و الهام ابنی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو