در حال بارگذاری ...
 • آدرس دفتر فصلنامه: تهران، بلوار کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، کوچه‌ی ارشد، پلاک 10 ، طبقه دوم، انتشارات نمایش.
  ***
  شماره تماس: 88946669
  ***
  کد پستی: 1598774517
  ***
  نشانی الکترونیکی : ft.drama@gmail.com