مرضیه برزوئیان، محمدرضا خاکی

زمینه‌های اجتماعی ظهور عناصر نمایشی در آیینهای سوگواری ایران
مرضیه برزوئیان، محمدرضا خاکی

زمینه‌های اجتماعی ظهور عناصر نمایشی در آیینهای سوگواری ایران

چکیده: آیین سوگواری در ایران، تنها آیینی بوده که در طول تاریخ و در مسیر تحول، در دوره قاجار، بدل به نوعی از نمایش آیینی، با هویت ملی و مذهبی شده است. با همه مناقشاتی ...

محمدحسین بنایی کشتان، سید صادق زمانی،  ناصر آقایی استادیار

انعکاس اندیشه‌های کیرکگارد در برگزیده آثار نمایشی ژان‌پل‌سارتر
محمدحسین بنایی کشتان، سید صادق زمانی،  ناصر آقایی استادیار

انعکاس اندیشه‌های کیرکگارد در برگزیده آثار نمایشی ژان‌پل‌سارتر

چکیده: اگزیستانسیالیسم، مطرح‌ترین فلسفه بعد از جنگ جهانی دوم بوده است که در میان روشنفکران و هنرمندان، به‌ویژه در شعرها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های ...

آرزو حسینی‌اقبال، حمیدرضا حسینی‌دانا، بی‌بی‌سادات میراسماعیلی، افشین محمدی

ارائه الگوی ساز و کار بقاء تئاتر در عصر رسانه‌های نوین با رویکرد داده بنیاد
آرزو حسینی‌اقبال، حمیدرضا حسینی‌دانا، بی‌بی‌سادات میراسماعیلی، افشین محمدی

ارائه الگوی ساز و کار بقاء تئاتر در عصر رسانه‌های نوین با رویکرد داده بنیاد

چکیده رسانه‌های نوین تاثیری ژرف و شگرف بر انزوای تئاتر کشور داشته است بگونه‌ای که حیات این حوزه از هنر نیازمند الگویی جدید و مبتنی بر بازنگری اساسی در ...

شقایق فرج‌اله، مهرداد رایانی مخصوص

پیوند اگزیستانسیالیسم و تئاتر شکل‌گرا براساس اندیشه‌های مرلوپونتی در فرم و ساختار با نگاه به اجرای سمفونی هانتون اثر جیمز تیری  
شقایق فرج‌اله، مهرداد رایانی مخصوص

پیوند اگزیستانسیالیسم و تئاتر شکل‌گرا براساس اندیشه‌های مرلوپونتی در فرم و ساختار با نگاه به اجرای سمفونی هانتون اثر جیمز تیری  

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر  پیوند اگزیستانسیالیسم در  تئاتر شکل‌گرا  بر اساس اندیشه‌های مرلوپونتی مبتنی بر پدیدار شناسی ادراک حسی بدن و فرم  ...

سیده زهرا کشفی

نمایش‌های فشن انتقادی ویکتور اند رولف به مثابه اجرای عروسکی؛  با نگاهی به نظریه‌ی مارک جانسون
سیده زهرا کشفی

نمایش‌های فشن انتقادی ویکتور اند رولف به مثابه اجرای عروسکی؛  با نگاهی به نظریه‌ی مارک جانسون

چکیده فشن در طول زمان، بر درک ما از بدن دیگران تاثیر داشته و همواره فرم بدن را دستخوش تغییر کرده است. از سال ۱۸۶۰ طراحان فشن در تلاش بودند که به صورت آزاد و خلاقانه با ...

دلارام فرهناک، غزل اسکندرنژاد، حامد اصغرزاده

واکاوی سازوکار تئاتر کاربردی در امر آموزش (مورد مطالعاتی: آموزش زبان به روش تی‌پی‌آر)
دلارام فرهناک، غزل اسکندرنژاد، حامد اصغرزاده

واکاوی سازوکار تئاتر کاربردی در امر آموزش (مورد مطالعاتی: آموزش زبان به روش تی‌پی‌آر)

چکیده ضرورت پژوهش حاضر از میان اهمیت آشنا شدن دست‌اندرکارانِ امور آموزش در ایران با ابزارهای نمایشی و تئاتری برای آموزشی دیرپاتر و غنی‌تر برخاسته است. با این ...

زینب نعیمی، رضا مهدی زاده

واکاوی اصول و مولفه های ادراکی موثر بر طراحی مکان نمایشی در اجرای تئاتر کودک در مرحله پیش عملیاتی (2 تا 7 سال) با توجه به نظریه رشد شناختی ژان پیاژه
زینب نعیمی، رضا مهدی زاده

واکاوی اصول و مولفه های ادراکی موثر بر طراحی مکان نمایشی در اجرای تئاتر کودک در مرحله پیش عملیاتی (2 تا 7 سال) با توجه به نظریه رشد شناختی ژان پیاژه

چکیده هنر تئاتر تجربه ای از اجرا است که زمینه های بازنمایی و آفرینشگری آن با توجه به نیازهای ...

صفحه  1  از  14